Technologie

Technologie

Biorąc pod uwagę różnorakie oczekiwania naszych klientów musimy się przygotować na obsługę uzależnioną od problemów z jakimi oni do nas przychodzą. Stawiane nam wymagania sprawiły, że stosujemy technologie standardowe tj.odżelazianie, odmanganianie zmiękczanie, ale także podejmujemy się zadań bardziej skomplikowanych tj. odwrócona osmoza, elektrodejonizacja, usuwanie azotanów, siarczanów, owo a także innych zanieczyszczeń z którymi można się dzisiaj spotkać. Jako że wybór technologii uzależniony jest od parametrów wody oraz jej zanieczyszczeń do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

  Dobór technologii,
instalacja oraz stały nadzór

  Zmiękczanie wody dla przemysłu
oraz klientów indywidualnych

  Systemy
wody pitnej

  Filtracja wody dla klientów
indywidualnych jak i przemysłu

  Badania wody w domu
jak i laboratorium

  Uzdatnianie
wody studziennej