Zmiękczacz ECR20 z modułem WiFi

Każdy montaż jest inny i wymaga indywidualnego podejścia oraz dostosowania się do istniejących warunków montażu. Wszystko zależy od miejsca przeznaczonego na urządzenie oraz umiejscowienia punktu przyłącza które znajduje się najczęściej za wodomierzem.

Detale realizacji: