Oxydizer + ESM 15 Szczecin Osowo

Woda studzienna wymaga często nie tylko redukcji żelaza oraz manganu, ale też usunięcia jonów wapnia i magnezu. W tym wypadku zastosowaliśmy 2-stopniową stację uzdatnia wody. Najpierw usunęliśmy żelazo, mangan, siarkowodór oraz dokonaliśmy korekty barwy i mętności na selektywnym urządzeniu Oxydizer, a następnie za pomocą wymiennika jonowymiennego Ecowater ESM15 zmiękczyliśmy wodę do bezpiecznego poziomu.

Detale realizacji: